Modernizace kotelny v budově radnice

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Modernizace kotelny v budově radnice
31.10.2016
Zastaralé a neúsporné vybavení kotelny v budově radnice již delší dobu čekalo na obnovu.

Vyměněny byly dva stacionární komínové plynové kotle Junkers o výkonu 93 kW a zrušen nástěnný kotel o výkonu 24 kW a plynový ohřívač vody o objemu 160 l. Instalovány byly dva nástěnné kondenzační kotle s rozsahem výkonu (10 – 20) – 95 kW, palivo zemní plyn. Jedná se o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703. Pro ohřev vody bude sloužit nepřímo ohřívaný zásobník o využitelném objemu 190 l. Nově bylo provedeno zapojení kotlového okruhu kotelny, které bude odpovídat konstrukci kotlů a maximálně využívat kondenzační provoz kotlů. Dále byl instalován nový kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 5 topných směšovaných okruhů a jeden nepřímo ohřívaný zásobník vody. Nová vnitřní kanalizace řeší odvod kondenzátu od plynových kotlů. Byla provedena změna odběrného místa, došlo k optimalizaci velikosti plynoměru, v nové trase je veden plynovod do kotelny, tak aby byl přístupný. Nová je také regulace – vizualizace provozu kotelny na displeji v rozváděči, hlášení poruch přes sms, napojení na dispečink správce kotelny – společnost Teplo s.r.o., včetně vizualizačního software. Celkové náklady činí 961 000 Kč včetně DPH.

 

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje