MĚSTO OČIMA DĚTÍ

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > MĚSTO OČIMA DĚTÍ
19.12.2016
Město Železný Brod tímto vyhlašuje soutěž s názvem „ Město očima dětí“. Soutěže se můžou účastnit žáci základních škol: Školní a Pelechovská.

Město Železný Brod v tomto roce zažádalo o dotaci na ekologickou likvidaci staveb bývalého závodu Exatherm, přičemž doposud se zadařilo postoupit do dalšího kola schvalovacího procesu. V roce 2017 je naplánována demolice staveb, jelikož se pro tyto budovy nepodařilo najít potencionálního vlastníka a vzhledem k jejich kontaminaci nebezpečnými látkami je navíc nutno je odstranit. Protože Město Železný Brod vlastní i sousední pozemky, vznikne po demolici velký otevřený prostor. Tento prostor bude prozatím ponechán nezastavěný, jako rezerva pro využití dalším generacím. V dalších letech by měl sloužit jako oddychové zázemí pro občany města. Ucelené pozemky jsou dopravně napojeny nejen na Jiráskovo nábřeží, ale i ulici Masarykova. Námětů k využití se jistě najde mnoho, v tomto případě se však vedení města rozhodlo oslovit mladou generaci a to přednostně žáky obou základních škol. Bude jim dána možnost navrhnout, jaké volnočasové aktivity by si v tomto prostoru přáli a co doposud ve městě postrádají. O výsledku těchto návrhů bude vedení města informovat.

Po odstranění staveb bývalé továrny Exatherm ve středu města vznikne velký otevřený prostor, který by měl sloužit pro volnočasové aktivity všech občanům Železného Brodu. Úkolem je najít využití nově vzniklého prostoru, je možné navrhnout jednotlivé prvky či způsob využití celého prostranství.

Město Železný Brod tímto vyhlašuje soutěž s názvem „ Město očima dětí“. Soutěže se můžou účastnit žáci základních škol: Školní a Pelechovská.

Termín odevzdání návrhů: 15. 5. 2017

Fyzická podoba návrhů: Kresby, modely, počítačové animace. To vše doplněné komentářem.

Kategorie:

1) žáci 1. až 4. třídy

2) žáci 5. až 9. třídy

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, skupiny nebo celá třída

Odměna:

Příspěvek na třídní školní výlet. Budou oceněny 3 návrhy v každé kategorii:

1. místo - 3 000 Kč, 2. místo - 2 000 Kč, 3. místo - 1 000 Kč.

 

Mimo soutěž se se svými nápady mohou zapojit i další obyvatelé Železného Brodu. Vaše náměty směřujte k rukám Odboru územního plánování a regionálního rozvoje - Iveta Polejová, , tel. 483 333 944.

 

Katastrální mapa

Katastrální mapa + ortofoto

Plakát