Kontroly kotlů na pevná paliva

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Kontroly kotlů na pevná paliva
29.09.2016
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném rozsahu nahradil původní zákon č. 86/2012 Sb. a přinesl mnoho novinek v ochraně ovzduší.

Mnoho novinek je zajímavých pro podnikatele a živnostníky, jsou ale také novinky, které musí kromě podnikatelů plnit každá domácnost, která pro otop používá spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i krbová kamna s výměníkem. Tyto novinky přinášení mnoho povinností. V současné době je nejvíce diskutovaná povinnost stanovená v § 17, odstavec (1), písmeno h): „provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“ V § 41, odstavec (15) je uvedeno, že provozovatel zdroje tepla je povinen zajistit provedení první kontroly nejpozději do 31. prosince 2016.

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty platí pro příkon, ne výkon. Teoreticky kotel o výkonu 8 kW při účinnosti 75% má příkon více jak 10 kW. Kotel o tomto výkonu pravděpodobně neexistuje, ale krbová kamna s výměníkem ano.

Občany, kteří provozují takovýto zdroj tepla, bude asi teď zajímat, kde si mohou odborně způsobilou osobu zajistit. Na stránkách Asociace podniků topenářské techniky (aptt.cz) je uveden seznam těchto osob. Seznam je veden podle krajů, lze si nastavit i hledání podle značky kotle. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného tyu spalovacího zdroje.

Doufám, že si občané najdou tu správnou odborně způsobilou osobu a kontrolu svého spalovacího zdroje si zajistí. Proto ještě jednou – hledat na aptt.cz.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

 

Miloš Pala, Odbor životního prostředí