Gratulace Karlu Svobodovi

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Gratulace Karlu Svobodovi
29.06.2016
V pondělí 27.6.2016 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v pracovně starosty milé setkání.

Vedení města pozvalo brodského patriota pana Karla Svobodu, aby mu u příležitosti jeho významného životního jubilea poděkovalo za jeho dlouholetou činnost pro město Železný Brod na poli kulturním, zvláště pak v ochotnickém divadelním spolku Tyl. Pan Svoboda v neformální besedě zhodnotil podmínky pro divadlo a činnost brodských ochotníků v minulosti i současnosti. Setkání byly rovněž přítomny předsedkyně kulturně-společenské komise paní Havlíková a zástupkyně Informačního a kulturního střediska paní Matějková. Závěrem setkání byly panu Svobodovi předány drobné dárky.

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta