Doklady spojené s cestováním

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Doklady spojené s cestováním
25.04.2017
Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas.

Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem, nebo ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa.

A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?

Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016 je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do 6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let. U pasů vydávaných pro děti do 15 let jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.

Na závěr upozorňujeme, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.

 

Věra Brunclíková

Odbor vnitřních věcí - vedoucí