Další kroky k modernizaci městského divadla

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Další kroky k modernizaci městského divadla
07.03.2017
V posledních měsících město provedlo v městském divadle kroky, které ho zase o kousek přiblíží současné době, která si žádá moderní technologie.

V prostorách městského divadla byl nainstalován tzv. inspicientský systém. Jedná se o zařízení sestávající se z kamery a dvojice mikrofonů, které snímá pódium a v přímém přenosu přenáší obraz a zvuk ve stereo kvalitě do obou divadelních šaten. V divadelních šatnách lze tento přenos sledovat a ve správný okamžik se připravit na výstup. Bude také možné pomocí povelového mikrofonu ze zákulisí jeviště herce vyzvat k výstupu. Herci tak již nebudou muset na svůj výstup číhat na schodišti v zákulisí. Významným přínosem bude inspicientský systém pro koordinaci při představení s větším počtem účinkujících a také při koncertních vystoupeních. Nedílnou součástí systému je i záznamové zařízení s možností archivace. Místní divadelní soubory si tak budou moci nahrávat zkoušky a pilovat svoje herecké umění po zhlédnutí záznamu. Po projednání s místními divadelními soubory tak bude možné záznamy jejich představení přenášet prostřednictvím youtube kanálu města. Samozřejmě bude systém včetně nahrávacího zařízení k dispozici i dalším uživatelům divadla jako jsou základní školy při závěrečných akademiích, ZUŠ při koncertech apod. Zakázka byla realizována za cenu 76 100 Kč.

V loňském roce byly jevištní textilie – opony, sufity a výkryty – po mnoha letech vyprány a byl obnoven protipožární nástřik. Po prohlídce stavu jednotlivých textilií bylo rozhodnuto o pořízení nového modrého horizontu. Zavěšení nového horizontu bylo provedeno v únoru 2017 současně se zavěšením nových závěsů na okna v prostorách hlediště. Staré hnědé závěsy byly na místě od roku 2000 a nebylo možné je bez poškození vyčistit. Nové závěsy v barvě vínová kardinal jsou tak sladěny s čalouněním sedaček a jsou připevněny na kolejničkách a bude je tedy možné pravidelně čistit. Nový horizont a 4 závěsy do hlediště včetně zavěšení, kolejniček a protipožárního nástřiku byly pořízeny za cenu 69 500 Kč včetně DPH.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města