Modernizace knihovny

V roce 2015 byl aktualizován projekt Mateřského centra a  knihovny v objektu bývalé prádelny na Jiráskově nábřeží.

Idea projektu byla upravena s ohledem na minimalizaci nákladů na realizaci stavebních úprav tak, že objekt bude využívat ke svému účelu většinově městská knihovna, ve zbývající části bude multifunkční prostor pro různé (např. vzdělávací nebo společenské) aktivity.

Pro realizaci celého záměru bude důležité získání dotačního příspěvku.